UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng: 10/11/2020
Chiều ngày 9/11/2020, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sự tham dự của các đại biểu là các hội đồng tư vấn của Uỷ ban Mặt trận và đại diện các tổ chức chính trị xã hội thành phố.
 UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu cho rằng, dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng, trong đó có dự thảo báo cáo chính trị, được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chặt chẽ, chất lượng và có nhiều điểm mới; không chỉ hoạch định hướng phát triển 5 năm tới mà còn đề cập cả chặng đường dài hơi hơn.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025 cũng như trong 10 năm tới, nhiều ý kiến cũng đồng tình với các giải pháp Trung ương nêu ra. Tuy nhiên đề nghị cần cụ thể hơn, nhất là việc đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian tới, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá toàn diện hơn các nguy cơ có thể tác động, đặc biệt, vấn đề thiên tai, sạt lở núi như vừa qua tại các tỉnh miền Trung cần được đề cập.

Các ý kiến tại hội nghị cũng đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá sâu hơn nữa về những chuyển biến công tác xây dựng Đảng; chỉ rõ hạn chế để từ đó có giải pháp quyết liệt hơn.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng đề nghị Trung ương quan tâm hơn đến các vấn đề về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường; đánh giá cụ thể vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên; tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Văn Hùng, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v