Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 14/11/2020
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11-2020, kết nối trực tuyến tới hơn 530 điểm cầu trên cả nước.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hình minh họa

Tại hội nghị, các báo cáo viên được thông tin các chuyên đề: Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu cử tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và những tác động đối với tình hình quốc tế và khu vực. Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung: Kết luận số 76- KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Về định hướng tuyên truyền tháng 11/2020, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền về các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan…

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v