Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 18/11/2020
Chiều ngày 18/11/2020, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.
 
 Toàn cảnh đại hội

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương, quyết liệt, đúng thời gian quy định. Điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Thành ủy đã hướng dẫn thống nhất về bộ chỉ tiêu kinh tế-xã hội đưa vào văn kiện Đại hội đảng bộ quận, huyện và chương trình khung Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo bổ sung việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa vào thảo luận tại đại hội.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến góp ý được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, chất lượng, thể hiện tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp mình.

Công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt được chuẩn bị đúng nguyên tắc, quy trình. Các chức danh chủ chốt đều trúng cử và hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu 3 độ tuổi. Đặc biệt tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ đều cao hơn so với quy định của Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 bài bản, chặt chẽ, kỹ lưỡng từ công tác xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự đại hội.

Đặc biệt điểm mới trong công tác xây dựng văn kiện nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị, tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng để điều chỉnh bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị theo hướng đưa nội dung công tác xây dựng Đảng lên trước và tập trung thể hiện đậm nét vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra quan điểm, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ đến.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã chuẩn bị nhân sự đại hội có chất lượng và được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá là địa phương hoàn thành sớm nhất, đúng nhất quy trình tái ứng cử và quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu được Bộ Chính trị đánh giá đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Kết quả bầu cử tại đại hội rất tập trung, cơ bản bầu đúng, trúng theo Đề án nhân sự, bầu một lần đủ số lượng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tỷ lệ 11,76%, cán bộ nữ đạt tỷ lệ 21,56%.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc tập trung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hoàn chỉnh các văn kiện đại hội các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tổ chức tốt công tác tuyên truyền sau Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng  phát biểu tại hội nghị .


Tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trong thời gian đến, trong đó đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc tham mưu Ban Thường vụ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bằng các chương trình đề án cụ thể; hoàn chỉnh các văn kiện sau đại hội, phân công Cấp ủy viên theo đúng đề án nhân sự; chủ trì phối hợp với Đảng, đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Hà Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 15 - 149 dòngFirstPrevNextLast v