Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng: 21/11/2020
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2020.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 924 - 9237 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 924 - 9237 dòngFirstPrevNextLast v