Chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm
Ngày đăng: 21/11/2020
Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm có hiệu lực từ ngày 20/11/2020.
 Hình minh họa

Theo đó, chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm, giảng viên các trường cao đẳng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau:

- Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính).

- Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn giảng dạy, trong đó một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp (hoặc trực tuyến) 50 phút được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy.

Đối với các nội dung giảng dạy có tính chất đặc thù, các tiết giảng trực tiếp trên lớp (hoặc trực tuyến) trên 50 phút giao hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm quy đổi cho phù hợp.

- Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 270 đến 420 giờ chuẩn giảng dạy (tương đương từ 810 đến 1.260 giờ hành chính).

Trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định.

Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 13 - 129 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 13 - 129 dòngFirstPrevNextLast v