Đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất
Ngày đăng: 21/11/2020
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế xuất, tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất.
 Hình minh họa

Theo đó, 6 nội dung mới được đề xuất  để tạo điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất là: điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất; thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan, kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư, nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

VTV

Tin liên quan

Trang 1 / 302 - 3017 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 302 - 3017 dòngFirstPrevNextLast v