Sẽ có quy định mới về giờ làm của người lao động
Ngày đăng: 22/11/2020
Từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động khi quy định về thời giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết, đồng thời không được quy định làm việc theo giờ.
 Sẽ có quy định mới về giờ làm của người lao động 

Theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019, việc bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động thay vì quy định cụ thể thời giờ làm việc không quá 6 giờ/ngày như hiện nay. Đồng thời, vẫn giữ nguyên thời gian làm việc như quy định hiện nay là không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần.

Báo Tin Tức

Tin liên quan

Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v