Cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế
Ngày đăng: 23/11/2020
Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2020, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế.
 Cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế 

Cụ thể, Ngân hàng thương mại cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế. Việc này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, hàng tháng, Ngân hàng thương mại phải cung cấp cho cơ quan thuế về thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Vietnam +

Tin liên quan

Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v