Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Ngày đăng: 28/11/2020
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng ngày 27/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ bản lĩnh và quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có tác dụng lan tỏa đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị, qua đó khắc phục bước đầu có hiệu quả tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp cần phải tiếp tục nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của người cán bộ làm công tác kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 15 - 148 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 15 - 148 dòngFirstPrevNextLast v