Tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021
Ngày đăng: 28/11/2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.
 Tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021 

Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách; rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

Minh Chi, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 97 - 970 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 97 - 970 dòngFirstPrevNextLast v