Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng: 23/12/2020
Sáng ngày 23/12/2020, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị, có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu tại các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc, với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, Đảng viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng để cán bộ, đảng viên học tập và chủ động liên hệ tinh thần, nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai các chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới; những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng thông báo nhanh một số kết quả quan trọng tại Hội nghị Trung ương số 14, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam.

 
 Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trình bày các nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trình bày báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế -xã hội và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau hội nghị, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên.

  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị . 

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, địa phương, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời nhấn mạnh, cần kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý công tác tuyên truyền về nghị quyết, chương trình hành động phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, nhấn mạnh đến vai trò cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng; chuẩn bị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Điều này đòi hỏi Đảng bộ và cả hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực, phấn đấu để đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Huyền Trân, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v