Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 15/01/2021
Sáng ngày 15/1/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Triển khai Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết.
 
 

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Hội nghị đã nghe triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Chương trình hành động số 01 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố và của đất nước; tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, giám sát phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Huyền Trân, Thanh Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 19 - 187 dòngFirstPrevNextLast v