Ngày 29/01/2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xem xét về công tác nhân sự
Ngày đăng: 29/01/2021
Hôm nay, ngày 29/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 5.


Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Trong ngày làm việc này, Đại hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trước đó, trong phiên họp vào chiều ngày 28/1/2021, Đại hội đã nghe báo cáo và xem xét công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Dự khuyết.

Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v