Ngày làm việc thứ 6, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự
Ngày đăng: 30/01/2021
Hôm nay, ngày 30/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 6, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự.
 Ngày làm việc thứ 6, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự 

Được biết, ngày 29/01/2021, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau khi nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu tiến hành ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội XIII.

Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v