Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Ngày đăng: 31/01/2021
Ngày 30/1/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đại hội cũng thống nhất điều chỉnh chương trình làm việc. Theo đó, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 01/02/2021. Đồng thời tiến hành các thủ tục bầu cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Hôm qua, ngày 30/1/2021,Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành ngày làm việc thứ năm của Đại hội. Trong buổi sáng, Đại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 01/02/2021. Tiếp theo Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Trong buổi chiều, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.Đại biểu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội đã thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Đây là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã trúng cửỦy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là một vinh dự lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng khi có cùng lúc 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v