Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Ngày đăng: 01/02/2021
Ngày 31/1/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đây là Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

I- DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THAM GIA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2. Đồng chí NGUYỄN XUÂN PHÚC, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6. Đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

7. Đồng chí LƯƠNG CƯỜNG, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

8. Đồng chí ĐINH TIẾN DŨNG, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Đồng chí PHAN VĂN GIANG, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Đồng chí TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an

11. Đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

14. Đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18. Đồng chí TRẦN CẨM TÚ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

II- DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THAM GIA BAN BÍ THƯ

1. Đồng chí ĐỖ VĂN CHIẾN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Đồng chí BÙI THỊ MINH HOÀI, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3. Đồng chí LÊ MINH HƯNG, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4. Đồng chí LÊ MINH KHÁI, Tổng Thanh tra Chính phủ

5. Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

III – DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THAM GIA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII :

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

daihoidang.vn

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v