Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 01/02/2021
Ngay sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm báo chí, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội.
 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú
Trọng chủ trì buổi họp báo. 

Cùng chủ trì họp báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đồng trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong các kỳ Đại hội, khó nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện. Văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải của riêng tổ Văn kiện. Vì vậy, mà Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị từ năm 2018 và chỉnh sửa đến 80 lần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác nhân sự cũng được chuẩn bị rất chu đáo, làm cẩn thận từng bước, lấy ý kiến nhiều nơi. Vì thế khi ra Đại hội, công tác nhân sự được thống nhất rất cao, bầu một lần là xong, đủ cả chính thức và dự khuyết. Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành dự kiến họp một ngày nhưng chỉ họp một buổi đã hoàn thành. Công tác tổ chức Đại hội rất tốt, chu đáo, tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu từ nhiều nơi xa xôi về, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất là trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều quan trọng nữa là không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng của tất cả các đại biểu trước sự phát triển của đất nước. Hướng phát triển đất nước mà Đại hội đề ra không chỉ 5 năm, 10 năm tới mà xa hơn nữa, đến năm 2030 -  Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và Kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá rất cao những đóng góp của báo chí tại Đại hội, đã đưa tin một cách kịp thời, chính xác. Báo chí cũng đã góp phần phát hiện, phản bác những luồng thông tin không đúng, xấu độc, góp phần vào thành công của Đại hội. Đại hội thành công có nhiều nguyên nhân, trong đó có đóng góp của anh em báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định và tin tưởng sau Đại hội, báo chí tiếp tục truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một khí thế mới, tạo sức mạnh, bước tiến cho Việt Nam. Tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực như ngày nay; nội dung này đã được đưa vào Nghị quyết của Đại hội.

Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 197 dòngFirstPrevNextLast v