Tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xây dựng
Ngày đăng: 18/02/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó, quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.

Nghị định 09/2021/NĐ-CP nêu rõ: Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình và khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Nghị định cũng quy định quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 14 - 136 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 14 - 136 dòngFirstPrevNextLast v