Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021
Trong hai ngày 23 và 24/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, giám sát viên cấp thành phố; Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực tổng điều tra cấp quận, huyện.
 Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng….Theo đó, Tổng điều tra phải bảo đảm các yêu cầu: Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của phương án điều tra. Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ tổng điều tra trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế... Theo kế hoạch: Thời gian thu thập thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và kết thúc vào cuối tháng 7/2021. Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2021; kết quả chính thức công bố vào tháng 02/2022.

Hải Lý, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 314 - 3138 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 314 - 3138 dòngFirstPrevNextLast v