Bắt đầu Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước từ ngày 01/03/2021
Ngày đăng: 01/03/2021
Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 

Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và các cơ sở trực thuộc các tổ chức này.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 957 - 9569 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 957 - 9569 dòngFirstPrevNextLast v