Quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 30/06/2021
Ngày 29/6/2021, tại quận Hải Châu, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Quận ủy và các cán bộ chủ chốt của quận Hải Châu đã tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Hội nghị cũng đã được nối đến 13 điểm cầu của Đảng bộ các phường trực thuộc quận.
 Quận Hải Châu Quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng.  

Trên tinh thần truyền đạt của báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà, về chuyên đề đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, các đồng chí tham dự hội nghị đã bày tỏ sự thống nhất cao với những nhận định của Trung ương về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ để thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống.

*Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang tổ chức điểm cầu Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; UBMTTQ huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề quan trọng về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phân tích làm rõ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được trong 35 năm qua; quan điểm chỉ đạo và quan điểm phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

 
 Tại điểm cầu Huyện ủy Hòa Vang và điểm cầu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. 

*Tại điểm cầu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, các đại biểu cũng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy và các Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII - đặc biệt là những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII về giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng đến các vấn đề như phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; thực hiện cơ chế tự chủ đối với đào tạo bậc đại học phù hợp với xu thế chung của thế giới. Có chính sách đột phá phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Nhóm PV Thời sự và CTV: Hà Hùng, Phương Huy, Công Chiến, Phương Tấn, Huyền Trân, Văn Tường

Tin liên quan

Trang 1 / 21 - 207 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 21 - 207 dòngFirstPrevNextLast v