Các địa phương đánh giá đầy đủ, thực chất về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội
Ngày đăng: 26/07/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
 Hình minh họa

Theo đó, trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Các địa phương đánh giá theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 365 - 3649 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 365 - 3649 dòngFirstPrevNextLast v