Ngày 28/7/2021, Quốc hội khoá XV sẽ kết thúc kỳ họp thứ nhất
Ngày đăng: 28/07/2021
Hôm nay, ngày 28/7/2021, là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trước đó, Quốc hội dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021. Tuy nhiên, thời gian đã được rút ngắn vừa để đảm bảo hoàn thành các nội dung quan trọng của Kỳ họp, vừa dành thời gian cho các đại biểu nhanh chóng trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.
 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

Trong buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó, có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cuối phiên họp buổi sáng Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Báo Quốc hội

Tin liên quan

Trang 1 / 19 - 189 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 19 - 189 dòngFirstPrevNextLast v