Giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 1 ngày
Ngày đăng: 28/07/2021
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 Hình minh họa

BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch để đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của doanh nghiệp thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện.

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 1004 - 10035 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1004 - 10035 dòngFirstPrevNextLast v