Khai báo y tế và kiểm soát vào, ra Quảng Nam - Đà Nẵng qua QRCode
Ngày đăng: 29/07/2021
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triển khai Hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào, ra Quảng Nam - Đà Nẵng qua QRCode để phục vụ phòng, chống Covid-19.
 Hình minh họa

Cụ thể, sở bố trí 9 máy chủ tại Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng để cài đặt ứng dụng (máy chủ do Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trang bị từ nguồn của đơn vị). Đồng thời, xây dựng và cài đặt Hệ thống bao gồm 3 phân hệ: phục vụ người dân khai báo y tế (web và app mobile); phục vụ các cơ quan, đơn vị kiểm soát ra/vào (web và app mobile); phân hệ quản lý, phục vụ phân tích dữ liệu phòng, chống dịch theo hướng chủ động.


Minh Chi, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 165 - 1649 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 165 - 1649 dòngFirstPrevNextLast v