Đà Nẵng phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3% vào cuối năm 2025
Ngày đăng: 29/07/2021
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình "có việc làm" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.
 Đà Nẵng phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3% vào cuối năm 2025. Hình minh họa 

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu, giải quyết việc làm cho 170.000 - 175.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 5%/năm. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo việc làm mới. Tiếp tục thực hiện mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các phiên giao dịch việc làm định kỳ và di động.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động. Phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng cho vốn vay giải quyết việc làm, giảm nghèo. Đồng thời, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và nâng cao hiệu quả tổ chức, năng lực của cán bộ thực hiện chương trình trong thời gian đến.

Minh Chi, Vũ Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 1004 - 10035 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1004 - 10035 dòngFirstPrevNextLast v