Không thu học phí khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh
Ngày đăng: 30/08/2021
Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, có thể xem xét không thu học phí của người học. Đây là nội dung thuộc Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành mới đây.
 Hình minh họa

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 10/2021.

Trong đó nêu rõ: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ t hông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 20 - 192 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 20 - 192 dòngFirstPrevNextLast v