Điều chỉnh nội dung dạy và học bậc THCS, THPT
Ngày đăng: 20/09/2021
Trước tác động của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể cho từng khối lớp, từ lớp 6 đến lớp 12. Nội dung chương trình được tích hợp, tinh giản để phù hợp với việc dạy học trong bối cảnh Covid-19 phức tạp.
 Hình minh họa

Đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế. Công văn cũng nêu rõ: Không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 265 - 2648 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 265 - 2648 dòngFirstPrevNextLast v