Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày đăng: 25/09/2021
Chiều ngày 24/9/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
 
 Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Cand.com.vn

Sau khi thảo luận, lấy ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (30.000 tỷ đồng), với tỷ lệ tán thành 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt. Theo đó, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021./.


Đức Hai

Tin liên quan

Trang 1 / 1017 - 10166 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1017 - 10166 dòngFirstPrevNextLast v