Phê duyệt biên chế hưởng lương từ ngân sách năm 2022
Ngày đăng: 26/09/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022.
 Hình minh họa

Theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan,tổ chức hành chính Nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 1017 - 10166 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1017 - 10166 dòngFirstPrevNextLast v