Tăng cường thiết bị dạy học chương trình mới
Ngày đăng: 26/10/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên cân đối ngân sách để tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2, lớp 6 và các khối lớp còn lại trong các năm tiếp theo đạt hiệu quả.
 Tăng cường thiết bị dạy học chương trình mới. Hình minh họa 

Đồng thời, xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng tuần tự trong từng cấp học. Theo đó, từ năm học 2020-2021 áp dụng với lớp đầu cấp của tiểu học; từ năm học 2021-2022 với lớp đầu cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 với lớp đầu cấp trung học phổ thông.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 265 - 2648 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 265 - 2648 dòngFirstPrevNextLast v