Kế hoạch trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4
Ngày đăng: 13/11/2021
Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố vừa ban hành thể lệ gửi tác phẩm tham dự giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố lần thứ 4 (2015-2020).

Theo đó, tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự phải có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, được giải thưởng từ các hội chuyên ngành trở lên. Mỗi tác phẩm, công trình chỉ được dự xét giải thưởng một loại hình văn học, nghệ thuật. Ở mỗi loại hình, mỗi tác giả, nhóm tác giả được quyền gửi dự giải tối đa 3 tác phẩm. Thời gian nộp tác phẩm từ nay đến ngày 12/12; nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về văn phòng Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Giải thưởng được cơ cấu theo 4 hạng: A, B, C và khuyến khích. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2022)./.

Minh Hòa

Tin liên quan

Trang 1 / 110 - 1093 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 110 - 1093 dòngFirstPrevNextLast v