Tăng cường phát triển, quản lý nguồn thu
Ngày đăng: 23/01/2022
Năm 2022, thành phố Đà Nẵng phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 3-5% số thu của năm 2021.
 Hình minh họa

Theo đó, Thành phố sẽ tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng, phát triển, quản lý nguồn thu gắn với chống thất thu; có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dự toán, đảm bảo tính chủ động cần thiết cho các địa phương, đơn vị, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Thành phố cũng sẽ chủ động xây dựng giải pháp về nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn. Tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; bảo đảm chi phòng, chống dịch, đầu tư phát triển, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 451 - 4509 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 451 - 4509 dòngFirstPrevNextLast v