Đà Nẵng triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày đăng: 21/05/2022
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ... được thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố phối hợp UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền các chính sách được quy định đến người lao động, doanh nghiệp, nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ. UBND các quận, huyện phối hợp với công an các quận, huyện kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật./.

Minh Chi, Vũ Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v