Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ngày đăng: 23/05/2022
Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân.
 Hình minh họa

Tính đến tháng 11/2020, cả nước có 5.392 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2016-2021, Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của Mặt trận các cấp đã vận động được trên 32 tỷ đồng; giúp đỡ xây dựng mới, sửa chữa hơn 228.000 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Đời sống văn hóa ngày càng được nâng lên, tính đến tháng 12/2020, cả nước có hơn 20.400.000 hộ (tỷ lệ 86,87%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 56.500 khu dân cư (tỷ lệ 90,3%) đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Trung ương đã hai lần ra lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tính từ ngày 01/5/2021 đến nay, tổng kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trên 12.510 tỷ đồng, tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trên 1.089 tỷ đồng.

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 1111 - 11105 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1111 - 11105 dòngFirstPrevNextLast v