Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022
Ngày đăng: 29/05/2022
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân được tiếp tục được lùi thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Đây là nội dung Nghị định số 34/2022/NĐ-CP vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ngày 28/5/2022.
 Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022.

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 24 - 236 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 24 - 236 dòngFirstPrevNextLast v