Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021
Ngày đăng: 02/06/2022
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 02/6/2022, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021.
  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV 

Trước đó, tại phiên thảo luận ngày 01/6/2022, các đại biểu đã tập trung đánh giá và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, các giải pháp phát triển du lịch, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, bình ổn giá. Bên cạnh đó, cho ý kiến về các vấn đề, như: giáo dục - đào tạo, tăng học phí, giá sách giáo khoa; việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; vấn đề y tế; xuất khẩu lao động; bảo hiểm xã hội; giải quyết hồ sơ tồn đọng công nhận liệt sĩ, người có công, tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ; cơ chế, chính sách về huy động vốn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; việc nghiên cứu khoa học-công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ; liên kết sản xuất, chế biến; giám sát, quản lý thị trường bất động sản, chứng khoán, chống thất thu thuế, tiêu cực trong đấu giá đất; chính sách hỗ trợ phục hồi du lịch, giao thông vận tải sau đại dịch…

Trong ngày 02/6/2022, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/20217/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/20217/QH14. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v