Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
Ngày đăng: 15/06/2022
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 15/6/2022, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
 Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) 

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 11 Chương 64 điều. Theo đó, luật Dầu khí (sửa đổi) kế thừa các điều khoản cơ bản của Luật Dầu khí hiện hành, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các hợp đồng dầu khí, Hiệp định đã ký kết; bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Nội dung của dự thảo Luật giải quyết 6 nhóm chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 27 - 269 dòngFirstPrevNextLast v