QĐ 6286/QĐ-UBND Bổ sung giá đất ở và hệ số điều chỉnh đối với các đường chưa đặt tên tại các khu dân cư quy định tại QĐ 545/QĐ-UBND ngày 28/1/2015 và QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND TP ĐN
Ngày đăng: 26/09/2016
QĐ Bổ sung giá đất ở và hệ số điều chỉnh đối với các đường chưa đặt tên tại các khu dân cư quy định tại QĐ 545/QĐ-UBND ngày 28/1/2015 và QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 9 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 9 dòngFirstPrevNextLast v