Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
Ngày đăng: 29/06/2022
Sáng ngày 29/6/2022, Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Tài chính thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 68% dự toán giao với hơn 13.356 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 10.405 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 51,3% dự toán. Các giải pháp đẩy mạnh quản lý công tác thu, chi và điều hành ngân sách được thực hiện hiệu quả, đảm bảo triển khai các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND sắp tới, Sở Tài chính thành phố đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo nghị quyết để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp. Bao gồm, quy định về mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở phường xã, dưới phường xã và tổ dân phố, thôn; về sửa đổi quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quy định chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch Covid-19; về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của ngành Tài chính và các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp đã được Ban Kinh tế ngân sách trao đổi cụ thể tại buổi làm việc.

Văn Hùng, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 460 - 4600 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 460 - 4600 dòngFirstPrevNextLast v