Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hướng đến “Kho bạc không có tiền mặt”
Ngày đăng: 29/06/2022
Sáng ngày 29/6/2022, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước.
 Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đã tích cực mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước tại Đà Nẵng đã phối hợp với 21 chi nhánh của 9 hệ thống ngân hàng thương mại với 120 điểm thu. Nếu như giai đoạn năm 2015-2020, bình quân mỗi tháng, thu thực hiện tại Kho bạc Nhà nước là gần 4.400 món thì năm 2021 là 2.500 món. Ngược lại, thu uỷ nhiệm qua ngân hàng thương mại giai đoạn 2015-2020 là 21.600 món/tháng thì trong năm 2021 tăng lên 22.000 món/tháng; trong 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 31.500 món/tháng… Số liệu trên cho thấy, phần lớn các khoản thu đã chuyển dịch sang các ngân hàng thương mại, qua đó góp phần tập trung nhanh nguồn thu, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ, giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước.

Trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt, tiến tới hình thành “Kho bạc không có tiền mặt” trên toàn hệ thống.

Hải Lý, Văn Tường

Tin liên quan

Trang 1 / 460 - 4600 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 460 - 4600 dòngFirstPrevNextLast v