Tọa đàm đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát bảo vệ môi trường
Ngày đăng: 08/08/2022
Nhằm đánh giá thực trạng việc tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, sáng ngày 8/8/2022, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức tọa đàm để lắng nghe phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, ban, ngành có liên quan đến môi trường thành phố.
 Tọa đàm đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong giám sát bảo vệ môi trường 

Nội dung buổi tọa đàm tập trung vào các vấn đề: Tình hình tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn Đà Nẵng; đánh giá quy định pháp luật về vấn đề người dân tham gia giám sát đối với hoạt động thực thi pháp luật bảo vệ môi trường; đánh giá thực tiễn người dân tham gia giám sát, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn từ năm 2015 đến nay; quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; giám sát thông qua UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên, sự phối hợp giải quyết các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; các điều kiện bảo đảm sự tham gia giám sát của người dân tiếp cận thông tin môi trường, bảo vệ người dân trong trường hợp khiếu nại, tố cáo. Từ đó, rút ra các hạn chế, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại và một số kiến nghị nhằm bảo đảm, tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động giám sát thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Văn Anh, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 1150 - 11492 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1150 - 11492 dòngFirstPrevNextLast v