Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng: 08/08/2022
Chiều ngày 8/8/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Dự thảo Luật, gồm: 7 chương, 74 điều với nhiều điểm mới cơ bản; trong đó có các nội dung sau: quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở; quy định hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm …

Tham gia góp ý tại Hội nghị lần này, đa số các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc ban hành luật là tất yếu khách quan, nhằm góp phần hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), tập trung vào các nội dung gợi ý của Bộ Nội vụ mà ban tổ chức Hội nghị đã gửi đến các đại biểu, trong đó tập trung vào thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; Ban Thanh tra nhân dân…
Kim Ngân, Vũ Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 1176 - 11760 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1176 - 11760 dòngFirstPrevNextLast v