Đoàn kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng: 09/08/2022
Ngày 8/8/2022, Đoàn Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
 Đoàn kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về thực
hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị 

Quá trình triển khai thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt Nghị quyết một cách sâu rộng; địa phương đã thực hiện có hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị; giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình, nhất là việc phân bổ ngân sách thấp, không đảm bảo hoạt động bình thường từ cấp quận đến phường, và kiến nghị một số nội dung đề nghị thành phố xem xét tháo gỡ, để hoạt động của mô hình ngày càng hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với chính quyền đô thị, đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt. Đồng thời, tiếp nhận tất cả những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của quận Ngũ Hành Sơn trong quá trình thí điểm thực hiện chính quyền đô thị, như: tài chính, ngân sách; về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức…để trình Ban cán sự Đảng, Thành ủy, HĐND thành phố xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quận và các phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với chính quyền đô thị.

Thanh Lài, Phước Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 1150 - 11492 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1150 - 11492 dòngFirstPrevNextLast v