Đà Nẵng: Hướng dẫn triển khai chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngày đăng: 15/08/2022
Chiều ngày 15/8/2022, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.
 Hội nghị phổ biến và hướng dẫn triển khai chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn
thành phố.  

Công nghiệp hỗ trợ được thành phố xác định là một trong ba lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên phát triển, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn vào thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 110 doanh nghiệp đang hoạt động hoặc có khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hội nghị nhằm tuyên truyền rộng rãi chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đến các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu rõ các thông tin liên quan đến chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, để đăng ký các đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm của thành phố.

Thuỳ Trang, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 473 - 4726 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 473 - 4726 dòngFirstPrevNextLast v