Đảm bảo chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã
Ngày đăng: 02/10/2022
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5328/UBND-SNV đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo chế độ, chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách phường, xã.

Theo đó,  UBND các quận, huyện có nhiệm vụ chỉ đạo UBND các phường, xã quán triệt, thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, làm tốt công tác tư tưởng để lực lượng này yên tâm công tác, tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả, đầy đủ các quy định của thành phố về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; đặc biệt là chi thu nhập tăng thêm, lưu ý hướng dẫn thống nhất về mức chi, thời gian chi chế độ, chính sách.

Đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để phân bổ mức chi hành chính cho các phường, xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp quy mô dân số theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát điều kiện để lựa chọn mỗi quận, huyện ít nhất 2 phường, xã thí điểm triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc, (bắt đầu từ quý IV năm 2022), đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên phần mềm và báo cáo Sở Nội vụ phương án thực hiện để hỗ trợ kỹ thuật trước khi triển khai.

Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 1176 - 11760 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1176 - 11760 dòngFirstPrevNextLast v