Từ 1/1/2023: Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần qua chữ ký số trên điện thoại
Ngày đăng: 17/12/2022
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3612/QĐ-BHXH về Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, từ ngày 1/1/2023, sẽ áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công với quy trình tự thực hiện thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. Đối tượng áp dụng không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là dịch vụ công được triển khai theo Quyết định số 42 /QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022./.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 26 - 258 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 26 - 258 dòngFirstPrevNextLast v