Từ 01/01/2023 áp dụng quy trình giám định Bảo hiểm y tế mới
Ngày đăng: 01/01/2023
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới, áp dụng từ ngày 1/1/2023, thay thế quy trình hiện nay.

Theo đó, Quy trình giám định mới hướng dẫn 2 hình thức giám định được thực hiện song song: Giám định chủ động là giám định do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện; giám định tự động là sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử.

Đối tượng áp dụng quy trình này là cơ quan BHXH các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khám chữa bệnh BHYT.

TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 26 - 258 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 26 - 258 dòngFirstPrevNextLast v