Tổ chức hoạt động văn hóa phù hợp với nếp sống văn minh
Ngày đăng: 29/01/2023
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023.
 Hình minh họa

Trong đó, đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng và Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành về công tác văn hóa - văn nghệ. Đối với các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, cần bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và thành phố hiện nay về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng. Đối với các hoạt động văn hóa trong lễ hội, cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, đơn vị mình, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo các quy định đã ban hành...

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 127 - 1266 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 127 - 1266 dòngFirstPrevNextLast v