Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng Covid-19
Ngày đăng: 08/02/2023
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 483/UBND-KT ngày 7/02/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
 Hình minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết và Quyết định trên để triển khai thực hiện theo quy định, đúng thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Theo Điều 3 của Quyết định 01/2023/QĐ-TTg, mức giảm là 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 cho người thuê đất, thuê mặt nước trong diện được giảm (mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên cơ sở số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật).

Anh Quân

Tin liên quan

Trang 1 / 27 - 262 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 27 - 262 dòngFirstPrevNextLast v